Balıqçı əllərinə doğru

Balıqçı əllərinə doğru,  audiobook. ISDN69472573

Ucqar Ülkər

Janr:şeirlər və şeirlər

Kitab dili:azərbaycanca

Növ:PDF kitab

naşir:Qanun

Nəşr tarixi:24.07.2023

Stokda yoxdur

Baxışlar:493

Ülkər Ucqar imzası oxuculara bəzi əbədi portallardan tanış olsa da, «Balıqçı əllərinə doğru» yazarın ilk kitabıdır. Güneyli şairənin heirlərini fərqləndirən ən əsas cəhətlər: özünəməxsus ifadə bacarığı, mövzu çeşidinin genişliyi, məna açarının çox vaxt kənar mətnlərdə – xüsusən Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığında və mifoloji qaynaqlarda olması. Ən əsası isə bu şeirlərin hər birindən insan səsi, insan nəfəsi gəlir. Ülkərin şeirlərinin başı göyə can atsa da, ayağı yerdədi: «Bir cüt dağ başmağınız qalıb bizdə. Qapı-qapı gəzib, geydirirəm oğlanlara, görək kimin ayağınadır?». Ülkər Ucqar lirik «mən»in daxili hiss-həyəcanını dış aləmdən ayırmır, əksinə, daim harmoniya yaratmağa çalışır və bunların hər birini öz təbii rəngində çatdıra bilir. Bu rənglərin bütöv Azərbaycan poeziyasına rəng qatacağı da şübhəsizdir. Hərçənd ki bu mətnlər bütöv kainatdan bəhs edir.

Bu kitabla birlikdə oxuyun