Şeirlər və şeirlər

Fələklər yandı ahimdən… Seçilmiş əsərləri - Мухаммад Сулейман Физули

Fələklər yandı ahimdən… Seçilmiş əsərləri
TEXT Мухаммад Сулейман Физули

Bu türk daha o türk deyil - Шамиль Садиг

Bu türk daha o türk deyil
TEXT Шамиль Садиг

Yaza bilmədiyim şeir. Seirlər - Roma Xosrov

Yaza bilmədiyim şeir. Seirlər
TEXT Roma Xosrov

Seçilmiş əsərləri - Алиага Вахид

Seçilmiş əsərləri
AUDIO Алиага Вахид

Türk ədiblərindən seçmələr - Народное творчество (Фольклор)

Türk ədiblərindən seçmələr
AUDIO Народное творчество (Фольклор)

Seçilmiş əsərləri II cild - Сеид Азим Ширвани

Seçilmiş əsərləri II cild
AUDIO Сеид Азим Ширвани

Лирика - Низами Гянджеви

Лирика
AUDIO Низами Гянджеви

Taleyin töhfəsi - Nəriman Həsənzadə

Taleyin töhfəsi
AUDIO Nəriman Həsənzadə

Seçilmiş əsərləri - Nigar Rəfibəyli - Nigar Rəfibəyli

Seçilmiş əsərləri - Nigar Rəfibəyli
AUDIO Nigar Rəfibəyli

Seçilmiş əsərləri I cild - Сеид Азим Ширвани

Seçilmiş əsərləri I cild
AUDIO Сеид Азим Ширвани

Seçilmiş əsərləri - Məmməd Araz

Seçilmiş əsərləri
AUDIO Məmməd Araz

Yavaş-yavaş sevdim səni - Ramiz Rövşən

Yavaş-yavaş sevdim səni
AUDIO Ramiz Rövşən

Seçilmiş şeirləri - Rəsul Rza

Seçilmiş şeirləri
AUDIO Rəsul Rza

Sonetlər - Уильям Шекспир

Sonetlər
AUDIO Уильям Шекспир

Öyrətmə özünə, öyrətmə məni - Муса Ягуб

Öyrətmə özünə, öyrətmə məni
AUDIO Муса Ягуб

Seçilmiş əsərləri - Ахмед Джавад

Seçilmiş əsərləri
AUDIO Ахмед Джавад

Hüseyn Cavidin lirikası - (140 il) - Гусейн Джавид

Hüseyn Cavidin lirikası - (140 il)
AUDIO Гусейн Джавид

Şahnamə - Əbülqasim Firdovsi

Şahnamə
AUDIO Əbülqasim Firdovsi

Seçilmiş əsərlər - Nəbi Xəzri - Наби Хазри

Seçilmiş əsərlər - Nəbi Xəzri
AUDIO Наби Хазри

Zümrüd quşu - Nəriman Həsənzadə

Zümrüd quşu
AUDIO Nəriman Həsənzadə

Seçilmiş əsərlər - Михаил Лермонтов

Seçilmiş əsərlər
AUDIO Михаил Лермонтов

Aslan qayası - Самед Вургун

Aslan qayası
AUDIO Самед Вургун

Fatimə - Коста Хетагуров

Fatimə
AUDIO Коста Хетагуров

İlk simfoniya - Али Керим

İlk simfoniya
AUDIO Али Керим

Məhəmməd Füzulinin qəzəlləri - Мухаммад Сулейман Физули

Məhəmməd Füzulinin qəzəlləri
AUDIO Мухаммад Сулейман Физули

Pələng dərisi geyinmiş cəngavər - Şota Rustavelli

Pələng dərisi geyinmiş cəngavər
AUDIO Şota Rustavelli

Qızıl gül olmayaydı - Rəsul Rza

Qızıl gül olmayaydı
AUDIO Rəsul Rza

Rind və Zahid - Мухаммад Сулейман Физули

Rind və Zahid
AUDIO Мухаммад Сулейман Физули

Sirlər xəzinəsi - Низами Гянджеви

Sirlər xəzinəsi
AUDIO Низами Гянджеви

Xaqani Şirvaninin ərəbcə şerləri - Xaqani Şirvani

Xaqani Şirvaninin ərəbcə şerləri
AUDIO Xaqani Şirvani

Xosrov və Şirin - Низами Гянджеви

Xosrov və Şirin
AUDIO Низами Гянджеви

Yeddi gözəl - Низами Гянджеви

Yeddi gözəl
AUDIO Низами Гянджеви

Yevgeniy Onegin - Александр Пушкин

Yevgeniy Onegin
AUDIO Александр Пушкин

Ana - Гусейн Джавид

Ana
AUDIO Гусейн Джавид

İmadəddin Nəsiminin qəzəlləri - Имадеддин Насими

İmadəddin Nəsiminin qəzəlləri
AUDIO Имадеддин Насими

Leyli və Məcnun  - Низами Гянджеви

Leyli və Məcnun
AUDIO Низами Гянджеви