Düşüncənlə güclü ol

Düşüncənlə güclü ol,  audiobook. ISDN69472582

Qanun Nəşriyyatı

Janr:uşaqlar üçün kitablar

Kitab dili:azərbaycanca

Növ:PDF kitab

naşir:Qanun

Nəşr tarixi:24.07.2023

Stokda yoxdur

Baxışlar:1136

Müasir ədəbiyyatımızda təmsil janrında yazılmış ədəbi əsərlərə,demək olar ki, rast gəlinmir.Yəqin ki, bu hal, bu janrın özünəməxsus mürəkkəbliyi ilə səciyyələnir. Əlbəttə, xüsusi müşahidə qabiliyyəti,qeyri-adi istedad tələb edir.Çox əminliklə deyə bilərik ki,ixtiyarınızda olan bu kitabın müəllifi Məzahir Məzhər (Qarayev) belə istedad sahiblərindəndir. həqiqətən,bu kitabda toplanmış təmsillər insanda həm təbəssüm yaradır,həmdə onu düşündürür. Məzahir Məzhər (Qarayev) həm də uşaq şairidir,uşaq bilicisidir.Uşaqlar üçün qələmə aldığı şeirləri səmimiliyi ilə oxucunun könlünə həzinlik və həlimlik gətirir, sanki ona layla deyir.

Bu kitabla birlikdə oxuyun