Books in the genre school textbooks on basics of life safety (OBZh)

5 klass. Osnovy bezopasnosti zhiznedeyatelnosti - T. Levashova

5 класс. Основы безопасности жизнедеятельности
AUDIO Т. Левашова